Latest News

    No posts were found.

Shadow Yoga Dance > Xem Thêm  > Lớp Sahaj Yoga
n

Lớp Sahaj Yoga

Sahaj Yoga có nghĩa là “ Đơn giản”, là phương thức thiền định, mang lại sự đột phá mới trong nhận thức của con người.

Tất cả những động tác trong lớp học này đều là những động tác tập luyên đơn giản kết hợp với kỹ thuật thở cơ bản. Lớp học dành cho những người mới làm quen với yoga, bị tổn thương các bộ phận bên trong và bên ngoài cơ thể, muốn thư giãn các khớp cơ và điều hòa khí huyết.

No Comments

Your comment...NameE-mail

Leave a reply