Latest News

    No posts were found.

Shadow Yoga Dance > BLOG  > SHADOW YOGA & DANCE KHAI TRƯƠNG CƠ SỞ 2

SHADOW YOGA & DANCE KHAI TRƯƠNG CƠ SỞ 2

Sau thời gian chuẩn bị, với mong muốn lan tỏa những giá trị của Yoga, để giúp cho nhiều người có thêm được sức khỏe và sự cân bằng, Shadow Yoga & Dance đầy hân hoan thông báo khai trương cơ sở 2 tại địa chỉ: Trường Đại học thể dục thể thao – 44 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Thân mời các học viên, các quý bạn bè, những người có quan tâm đến Yoga và sức khỏe, Sáng chủ nhật này (24/11) hãy tới cùng tham dự và tập luyện tại buổi Workshop BLOCKS & STRAPS , dưới sự hướng dẫn của Master Amit, cùng nhau và cùng với Yoga khám phá về bản thân mình.

Namaste!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Your comment...NameE-mail